התנהגויות חברתיות קצרות-טווח וארוכות-טווח בקרב ילדים בעלי תסמונת ויליאמס ובעלי אוטיזם בתפקוד גבוה

שירי פרלמן-אבניאון, זוהר אביתר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר הנוכחי עסק בבדיקת התופעה של ידידותיות-יתר שתוארה בספרות כתופעה אופיינית לבעלי תסמונת וויליאמס. במחקר הושוו דירוגים הוריים של התנהגות חברתית בעזרת תרגום לעברית של השאלון Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY) בקרב שתי אוכלוסיות משתתפים בעלות התפתחות לא טיפוסית: בעלי תסמונת ויליאמס ובעלי אוטיזם בתפקוד גבוה, בהשוואה לשתי אוכלוסיות בעלות התפתחות טיפוסית: בני 7 ובני 11. לצורך המחקר שימשו פקטורים של התנהגויות חברתיות מותאמות והתנהגויות חברתיות בלתי מותאמות. התברר שהקבוצות לא נבדלו זו מזו בהתנהגויות החברתיות המותאמות. אך בקרב קבוצת המשתתפים עם אוטיזם בתפקוד גבוה נמצא חוסר יחסי ומובהק בהתנהגויות החברתיות המותאמות. בניתוח נוסף שבו שימשה ההבחנה של מטסון וחוב' בין התנהגויות חברתיות מותאמות קצרות טווח וארוכות טווח נמצא, כי משתתפים בעלי תסמונת ויליאמס דורגו גבוה יותר ממשתתפי קבוצת הביקורת בני השבע בפריטים המתאימים להתנהגות חברתית מותאמת קצרת-טווח ונמוך יותר ממשתתפי הביקורת בפריטים המתאימים להתנהגות חברתית ארוכת טווח. המשתתפים בעלי אוטיזם בתפקוד גבוה נמצאו נמוכים מכל שאר הקבוצות בפריטים משני הסוגים (התנהגויות חברתיות מותאמות קצרות טווח וארוכות טווח). הממצאים נדונו לאור היבטים אחדים של היכולת לפתח "תיאורית מיינד", המאפיינת בעלי התנהגות טיפוסית, ושל הקשר שלה לדפוס הנפשי, הרגשי וההתנהגותי של בעלי תסמונת ויליאמס בבגרותם.
Original languageHebrew
Pages (from-to)184-209
Number of pages26
Journalעיון ומחקר בהכשרת מורים
Volume12
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Autistic children
  • Emotions
  • Emotions -- Psychological aspects
  • Interpersonal relations
  • Personality development
  • Self-control -- Psychological aspects
  • Social skills
  • Socialization
  • Williams syndrome

Cite this