התמודדות משפחתית של משפחות שבהן יש אדם עם מוגבלות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מתאר סוגיות בהוויית ההתמודדות המשפחתית, ומראה כיצד קיומו של בן משפחה עם מוגבלות מאתגרת את שגרת החיים ואת מבנה היחסים במשפחה. בפרק מוצגים מאפיינים של תפקידי המשפחה והיבטים שונים שלה בישראל ובעולם. מוגבלות של חבר משפחה מוצגת כחוויה מרכזית בחיי המשפחה, המעצבת את אופן התנהלותה במישור הפיזי, הרגשי והחברתי, ומתעצבת בתוך ההקשר החברתי של סביבה וחברה. התמודדות זו, גם אם היא מצמיחה כוחות, נעה בין דרישות קוטביות המעכבות את שגרת החיים ומכבידה על בני המשפחה בעומס רגשי ותפקודי רב. לדעת המחברת, קיים צורך לבחינה מחודשת של מדיניות התואמת צרכים משפחתיים, שתשמש כמעטפת להתמודדות התוך משפחתית, בהקשר של עידן שוויון זכויות וחיים בקהילה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמהדרה להכלה
Subtitle of host publicationהחיים בקהילה של אנשים עם מוגבלויות בישראל
Editorsמאיר בן לוי חובב, אילנה דבדבני, קלרה פלדמן
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages217-245
Number of pages29
ISBN (Print)9789655405224
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Adjustment (Psychology)
  • Families
  • People with disabilities
  • People with disabilities -- Family relationships
  • People with disabilities -- Social aspects

Danacode Identifier

  • DanaCode
  • 024900503119

Cite this