התחבקנו דרך הזום: חוויית ההשתתפות של נשים המחלימות מסרטן השד בטיפול קבוצתי מקוון באומנות

אור רצ'בסקי, ג'ואנה צ'מנסקי-כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בחוויות ההשתתפות של מחלימות מסרטן השד בתהליך של טיפול קבוצתי באמנות במרחב המקוון. מטרת מחקר החילוץ (פיילוט) המתואר במאמר הייתה ללמוד על התהליכים התרפויטיים אשר התרחשו בעת הטיפול, טיפול שהתבסס על פרוטוקול REPAT ולא נוסה לפני כן במרחב המקוון. המחקר נערך בגישה איכותנית פרשנית (IPA). שבעה ראיונות חצי מובנים נערכו עם מחלימות מסרטן השד; מרואיינות אלו הוצאו מחוץ לאוכלוסיית המדגם של מחקר ה-REPAT (עברה יותר משנה מאז שהסתיים הטיפול שלהן), והן השתתפו רק במחקר החלוץ. הממצאים העלו שלוש תמות עיקריות. התמה הראשונה היא שינוי בתפיסת הנוכחות והנראות של המשתתפות בגלל המערך הטיפולי (setting) המקוון, והשפעה של תפיסה זו על תחושות המוגנות וההשתייכות שלהן. התמה השנייה היא התגבשות תהליכים טיפוליים המובילים לגילוי עצמי ולתובנות חדשות בסביבת הזום - הנחיה, דינמיקה קבוצתית ויצירה במרחב הביתי. התמה השלישית מתבססת על בחינה רפלקטיבית של המשתפפות את ציוריהן תוך כדי מתן פרשנות סובייקטיבית של כל משתתפת ליצירות האומנות שלה. מתוך הפרשנות נבעה משמעות, וזו העניקה למשתתפות תפיסה חדשה של עצמן. חלק משמעותי מן הממצאים הרלוונטיים לתמה זו התגלו לאחר בחינה רפקלטיבית של הציורים שצוירו במפגש הרביעי. במאמר מוצגות כמה דוגמאות לציורים במפגש זה. יש לציין כי במהלך הראיונות המשתתפות העלו זיכרונות ותיארו את אופן ההתמודדות הפרקטי שלהן עם סרטן השד ואת ההחלמה מהמחלה. כיוון שנושא זה לא נבדק בשאלות המחקר, הוא לא נכלל בניתוח הממצאים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1479-1497
Number of pages19
Journalטיפול באמנויות
Volume13
Issue number1
StatePublished - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • Art therapy
  • Arts -- Therapeutic use
  • Breast -- Cancer
  • Cancer -- Patients -- Rehabilitation
  • Cancer -- Psychological aspects
  • Computer communication
  • Group psychotherapy
  • internet in psychotherapy

Cite this