השתתפות נוער בתהליכי קבלת החלטות ברשות מקומית במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בחן את מימוש זכותם של בני נוער בסיכון להשתתפות בקבלת החלטות קולקטיביות במסגרת רשות מקומית בה פועלת "התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון". התוכנית מיועדת לשפר את חייהם של ילדים ובני נוער בסיכוןו אחת ממטרותיה הינה עידוד השתתפותם בקבלת החלטות קולקטיביות. שיטת המחקר כללה ראיונות עם תשעה בני נוער שהשתתפו באחת משלוש מסגרות השתתפות אשר נבחנו במחקר וכן עם 10 מבוגרים אשר ליוו תהליכי השתתפות או מילאו תפקידים בכירים בתוכנית. נמצא כי להשתתפות בקרב בני נוער בסיכון חסמים ייחודיים. חסמים אלו קשורים להשפעת הרקע ממנו הגיעו על יכולתם להשתתף, לרבות קשיי פרנסה של ההורים, העדר תמיכה והתנהגויות סיכוניות, לקושי להתמיד ולעמוד בלוחות זמנים וכן ליחס מזלזל מצד מבוגרים מקבלי החלטות. עוד נמצא כי הגורמים אשר אפיינו את הצלחת מימושה של הזכות להשתתפות קשורים בהבניית ההשתתפות כהשתתפות המבוססת על שייכות ומערכות יחסים, מותאמת לבני הנוער המשתתפים ומייצרת מרחב־נגד להדרה מבית הספר. בנוסף, התוו ממצאי המחקר את מעגלי ההשפעה של ההשתתפות על בני הנוער המשתתפים, על בני נוער אחרים ועל סביבתם. מסקנות המחקר מבוססות על מושג ההטרוטופיה שהתווה פוקו (1967, Foucault). מושג זה תורם להבנת תפקידן הכפול של מסגרות ההשתתפות כמרחב שהינו מצד אחד מרחב "אחר" עבור בני הנוער, אשר מפגיש אותם עם הון תרבותי הגמוני, אך מצד שניגם נטוע בסביבת חייהם היומיומית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)229-255
Number of pages27
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume37
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Children's rights
  • Decision making
  • Impact
  • Political participation
  • Problem children
  • Problem youth
  • Schools
  • Social isolation
  • Social work with teenagers

Cite this