השתתפות חברתית ופוליטית של אנשים עם וללא מוגבלות בישראל – ערכים מול מציאות חיים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה המחברת מביאה ממצאים של מחקר על מעורבות חברתית ופוליטית של אנשים עם מוגבלות בישראל – ערכים מול מציאות החיים. בשנים האחרונות אנו עדים לתמורה משמעותית בהתייחסות המדינה והחברה לאנשים עם מוגבלות, המתבטאת בהכרה בזכותם הבסיסית לשוויוניות ולהשתלבות מרבית בחיי הקהילה. ניתוח המדיניות החברתית בישראל כיום מראה על מגמות שינוי בהבניה החברתית של מושג הנכות ועל מעבר מהתייחסות המושתתת עלהמודל הביו־רפואי לעבר המודל החברתי וגישת הזכויות. שינוי זה הוא מהפך של ממש במעמדה של אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות - מקבוצת מיעוט פסיבית ומודרת, הזקוקה לשיקום על ידי מומחים, לאזרחים הזכאים לשוויון זכויות והזדמנויות ככל אזרח בחברה. תשומת הלב הציבורית ממוקדת כיום במעמדם שלאנשים עם מוגבלות בחברה ובוחנת אם מהפכת הזכויות אכן מוצאת את ביטויה בשילובם בפועל. בקרב אנשי המקצוע, קובעי המדיניות וציבור האנשים עם המוגבלות קיימת הסכמה כי על מנת לתת מענה אמתי ומהימן לשאלה מרכזית זו, יש צורך בחקירה השוואתית של דפוסי הפעילות החברתית של אנשים עם מוגבלות וללא מוגבלות. כמו כן, חשוב למפות ולהבין את הסיבות לפערים בין שתי קבוצות אלה. בפרק מוצגים ממצאי מחקר מקיף שנערך בישראל, שמטרתו לתת מענהראשוני לשאלות אלה. ממצאי המחקר מציגים תמונת מצב עדכנית של מידת השוויון בישראל, משרטטים את אופי ואת היקף הפערים בדפוסי ההשתתפות החברתית בין אנשים עם וללא מוגבלות, ומתחקים אחר הסיבות לפערים אלו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמהדרה להכלה
Subtitle of host publicationהחיים בקהילה של אנשים עם מוגבלויות בישראל
Editorsמאיר בן לוי חובב, אילנה דבדבני, קלרה פלדמן
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages155-180
Number of pages26
ISBN (Print)9789655405224
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Employment (Economic theory)
  • Internet -- Psychological aspects
  • Internet -- Social aspects
  • People with disabilities
  • People with disabilities -- Social aspects
  • Political participation
  • Social participation

Danacode Identifier

  • DanaCode
  • 024900503119

Cite this