השפעת תאריך התפוגה וסוג התווית על בזבוז מזון בקרב צרכנים: [מתוך המדור: בקצרה]

אלמוג ליטמן, Ofira Ayalon, אפרת אלימלך, קרן אור-חן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לזריקת מזון ראוי למאכל המזון השלכות חברתיות, סביבתיות וכלכליות משמעותיות. השלכת מזון מגדילה את כמות הפסולת המיוצרת, המשאבים ששימשו לייצור המזון (אנרגיה, מים, קרקע, כוח אדם, דשנים וחומרי הדברה) מתבזבזים, והמזון לא מגיע ליעדו. צמצום הבזבוז סומן כאחת מן האסטרטגיות המבטיחות במאבק בשינוי האקלים ובעולם נעשו צעדים לצמצום בזבוז מזון. מחקרים מהשנים האחרונות מראים כי בלבול וחוסר הבנה סביב תוויות התפוגה של מוצרים ארוזים הם גורם משמעותי לבזבוז מזון במשקי הבית. בישראל קיים תקן מחייב רשמי (1145) לסימון מזון ארוז. התקן מחייב את היצרנים והיבואנים לסימון נכון (מינוח מדויק, מיקום על גבי המוצר, תרגום המינוח למוצרים מיובאים ועוד) של תאריכי התפוגה והמינוחים הרלוונטיים. כמעט ולא מתקיימת אכיפה של התקן בפועל. המחקר הנוכחי בוחן את הידע בציבור הישראלי ביחס לתוויות תפוגה ותאריכי תפוגה במזון ארוז. ממצאי המחקר מעידים על חוסר הבנה ובלבול בין תוויות התפוגה השונות. נמצא שנבדקים בעלי מודעות סביבתית גבוהה יותר רגישים פחות לתאריכים ולמינוחי התפוגה ומדווחים שהם מבזבזים פחות מזון. ממצא דומה נמצא אצל צרכנים בעלי הכנסה נמוכה מן הממוצע. בישראל נעשו צעדים מוגבלים בלבד לצמצום בזבוז המזון ומרבית הפעילות היא וולונטרית. אין הסבר לצרכנים לגבי משמעות מושגי התפוגה השונים, והוראות האחסון. ריבוי המינוחים של סימון תאריכים המתבצע כיום שלא על פי התקן הנדרש יוצר בלבול. חשוב הצורך באכיפת יישום ההגדרות לקביעת תאריכי התפוגה של מוצרי מזון שונים כדי להקפיד על בריאות הציבור מחד גיסא ולמנוע בזבוז מזון מאידך גיסא.
Original languageHebrew
Pages (from-to)4
Number of pages1
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume11
StatePublished - 2020

IHP Publications

 • ihp
 • Consumers -- Psychological aspects
 • Food
 • Food -- Labeling
 • Nutrition
 • איכות הסביבה -- מודעות צבורית
 • מזון
 • מחזור חיים של מוצר (שיווק)
 • סימון מוצרי מזון
 • צרכנות וצריכה -- היבטים פסיכולוגיים
 • תזונה ובריאות

Cite this