השפעת מודל התערבות להכשרת מורים מטמיעי תקשוב על יישום הוראה סוציו-קונסטרוקטיביסטית

תמר ענבל-שמיר, יעל קלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת המחקר לבחון השפעה של מודל-התערבות תלת שנתי להכשרת מורים להטמעת תקשוב. השפעת המודל נמדדה על-פי מידת היישום של פדגוגיות סוציו-קונסטרוקטביסטית בפעילויות מתוקשבות שפיתחו המורים. מודל-ההתערבות נערך בשלוש רמות-הנחייה: ברמת-האזור, ברמת בית-הספר וברמת-המורה הבודד. בכל רמה משולבים מימדים פדגוגיים, טכנולוגיים וארגוניים-מנהליים. מימדים שעל-פי הספרות, השפעתם מכרעת בשילוב תקשוב בבית-הספר. בנוסף, המודל מסתמך על גישת חונכות-קוגניטיבית שבה המנחה מדגים, מאמן ומעודד רפלקציה אישית, המעצימה את הידע המקצועי של מורים בידע טכנולוגי-פדגוגי חדשני ומכשיר אותם לקראת עבודה עצמאית. במהלך המחקר נבחנו שישים פעילויות מתוקשבות שפיתחו מורים. הפעילויות נותחו באמצעות מחוון הבוחן יישום סוציו-קונסטרוקטיביסטי. הניתוח התבצע על פעילויות שפתחו המורים המונחים לאחר שנת התנסות ראשונה בעבודה מתוקשבת ופעילויות שפותחו על-ידם לאחר שנתיים של התנסות. כמו כן, לשם השוואת איכות התוצרים הושוו פעילויות המורים המונחים עם פעילויות של מורים הנחשבים מומחי תקשוב. הניתוח מעלה כי מורים, לאחר שנתיים של הנחייה, התקדמו באופן משמעותי ביישום פדגוגיות סוציו-קונסטרוקטיביסטיות בהוראתם המתוקשבת. מעבר-לכך, נמצא כי הפעילויות המתוקשבות שפיתחו המורים המונחים דומות באיכותם לפעילויות שפתחו המורים המומחים במימדים של: "ניצול-הערך-הטכנולוגי", "רמת-חשיבה-נדרשת" ו"הכוונה-לתוצרים-עשירים". אולם במימדים: "מידת-השיתופיות" ו"קירוב-התכנים-ללומד", הפעילויות שפתחו המורים המונחים לאחר שנתיים, עולות באיכותן על הפעילויות שפיתחו המורים מומחי התקשוב. מכאן שמודל-ההתערבות מקדם את התפתחותם המקצועית של מורים ומאפשר יצירה איכותית סוציו-קונסטרוקטיביסטית, בתקופת התנסות קצרה יחסית. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages193-199
Number of pages7
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Constructivism (Education)
  • Occupational training
  • People with social disabilities -- Education
  • Teachers
  • Teachers -- In-service training
  • Teachers -- Training of

Cite this