השפעת מאגרי המים ברמת הגולן על המשטר ההידרולוגי, על המורפולוגיה ועל הצומח באפיקים במורד, בהדגמת נחל משושים ונחל דליות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בשנת 1985 החל להתבצע מחקר אשר ביקש לאמוד את השפעת מאגרי הגולן על המשטר ההידרולוגי של האפיקים במורד, על המורפולוגיה שלהם ועל הצומח בהם. התוצאות מצביעות על כך שהמאגר הוא האלמנט הדומיננטי ביותר המשפיע על המשטר ההידרולוגי: ספיקת השיא השנתית הסגולית ונפח המים השנתי הממוצע קטנו ב-%50 בהשפעת המאגר. זמן החזרה של אירועי השיא גדל ביחס ישר לעוצמת השיטפונות. בתי הגידול הלחים לאורך האפיקים אינם יציבים ומושפעים משנים קיצוניות, הן משנות שיטפון והן משנות בצורת. בתי הגידול של המים הזורמים בתוך קניוני הנחלים מוחלפים בבתי גידול בעלי אופי ביצתי בעקבות פלישת מינים המאפיינים תשתית דקת גרגר. עם זאת, השפעת האיגום פוחתת עם ההתרחקות מן המאגר.
Original languageHebrew
Title of host publicationהגולן - אדם ונוף (קובץ)
Publisherהוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב
Pages381-399
Number of pages19
ISBN (Print)965274395X
StatePublished - 2005

IHP Publications

 • ihp
 • Aquatic plants
 • Daliyot River (Israel)
 • Floods
 • Geomorphology
 • Golan Heights (Israel)
 • Hydraulics
 • Hydrology
 • Lakes
 • Meshushim River (Israel)
 • Reservoirs
 • Soil erosion
 • Wadis

Cite this