השפעת ייצוג נשי על תפקוד מועצת הרשות המקומית: תחומי החינוך והרווחה כמקרה בוחן

Translated title of the contribution: Women legislative representation and municipal spending: Do women affect education and welfare spending?

Oded Steklov, Yaniv Reingewertz

Research output: Working paperDiscussion paper

Translated title of the contributionWomen legislative representation and municipal spending: Do women affect education and welfare spending?
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון פלורסהימר למחקרי מדיניות
Number of pages52
Volume86
StatePublished - May 2015

Publication series

Nameמחקרי פלורסהיימר

Cite this