השפעת העיור על יחסי נגר/גשם באגן עמק המצלבה בירושלים

איל זיגל, משה ענבר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הפיכה של שטחים טבעיים בעלי כושר אגירה וחידור למים לשטחים אטימים ושיפור של מעבר הזרימה בנתיבי האגן מקטינים את האוגר שלו ומגדילים את מהירות הזרימה המשטחית. המחקר מתמקד בבדיקת ההשפעה של האלמנטים העירוניים על "ייצור הנגר" באגן. המחקר משלב תהליך הכולל מיפוי וניתוח הידרולוגי המתייחס לאגן ניקוז הררי, שנכללים בו אלמנטים עירוניים אטימים, המתפרסים במגוון דגמי בינוי. מטרות המחקר הן: 1. מציאה של מקדם הנגר העילי האופייני בשטח עירוני הררי, באמצעות הערכה כמותית של תרומת שטחי האגן השונים בעת אירועי זרימה; 2. הערכת מקדם הנגר העילי באירועי שיא, באמצעות הנוסחה הרציונלית הקובעת את מקדם הנגר באירועי שיא; 3. הבחנה בין תרומת השטחים האטימים של אגן הניקוז העירוני לבין השטחים הטבעיים שלו.
Original languageHebrew
Pages (from-to)319-328
Number of pages10
Journalמחקרי יהודה ושומרון
Volumeכרך יז
StatePublished - 2008

IHP Publications

 • ihp
 • עמק המצלבה
 • Valley of the cross (Jerusalem, Israel)
 • עיור
 • Urbanization
 • מים
 • Water
 • מי נגר
 • Runoff
 • הידרולוגיה
 • Hydrology
 • גשם
 • Rain and rainfall

Cite this