השפעות סביבתיות וגיאומורפולוגיות של מאגרי מים עיליים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאגרים של מים עיליים הם הפרעה לזרימה רציפה של מים וטעונת (סדימנטים) למורד הנחלים. לתהליך זה השפעות כלכליות וסביבתיות על המערכות האקולוגיות של הנחלים והחופים הקשורים אליהם. מטרות המאמר הן: 1.לסקור את התפתחות בניית המאגרים בארץ ולנתח את התפרוסת המרחבית שלהם; 2.לציין את ההשפעות הסביבתיות והגיאומורפולוגיות בשלושה אזורים טיפוסיים בצפון הארץ: מאגר הגולן, מאגר מצר, ומאגרי גניגר.
Original languageHebrew
Journalמחקרי יהודה ושומרון
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • מאגרי מים
  • Reservoirs
  • אקולוגיה של מקווי מים
  • הידרולוגיה
  • Hydrology
  • רמת הגולן
  • Golan Heights (Israel)

Cite this