השלכות גאומורפולוגיות ויישומים הידרולוגיים של ניסויי חידור מדרוניים בסובב צחיח קיצון

נעם גרינבאום, עודד שלמון, אשר שיק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ניסויי חידור באמצעות סימולטור גשם נייד נערכו על פני מדרונות סלע וקולוביום שונים בשוליים המערביים של דרום הערבה. קצבי חידור הסופיים שנתקבלו עבור מדרונות סלע שונים הם 0.6-5 מ"מ/שעה, עבור מדרונות קולוביאלים תלולים (20-25 מעלות) - 20-30 מ"מ/שעה ועבור מדרונות קולוביאלים מתונים (8-14 מעלות) - 10-15 מ"מ/שעה. הנגר מתפתח על פני מדרונות סלע לאחר 0.5-2 דקות של גשם בעוצמה קבועה של 60 מ"מ/שעה ולאחר 2-5 דקות על פני מדרונות קולוביאלים. שעורי הנגר העילי על פני מדרונות סלע הם 51-86%, ו-26-44% על מדרונות קולוביאלים. הגורמים העיקריים המשפיעים על החידור במדרונות סלע הם: (א) המירקם והמבנה של הסלע (כוון השכוב ביחס למדרון), (ב) השפוע (קשר שלילי), (ג) הסידוק (קשר חיובי). במדרונות קולוביאלים הגורמים העיקריים הם: (א) השפוע (קשר חיובי), (ב) שעור הכיסוי החצצי (קשר שלילי), (ג) גודל האבנים (קשר חיובי). במדרונות המתונים נמצא קשר שלילי בין החידור למירקם השכבה התת-אבנית הקשור לצבירת האבק הפדוגנטית של בסיס המדרון. תוצאות ניסויי החידור ועקומי החידור הותאמו ליחידות ליתולוגיות וגאומורפולוגיות שונות בשני אגני ניקוז - תת-אגן 05 בנחל יעל (שטח ניקוז - 0.05 קמ"ר) ועבור תת-אגן (0.18 קמ"ר) בתחום הניקוז של אילת. בעזרת מפות חידור אלה חושבו כמויות הגשם העודף והנגר במהלך סופת גשם ידועה עבור אותם אגני ניקוז. אבודי התמסורת המדרוניים הסופתיים, כ-%34 מהגשם העודף ובכ-%11 מכלל הגשם, הוערכו ע"י השואת נפח הגשם העודף המחושב למדידות נפחי נגר באגן 05. שיטת חישוב זו מצמצמת את הנחות היסוד הנדרשות עבור חישובי נגר בשיטות המקובלות, היא ישימה יותר לאיזורים צחיחים ומאפשרת הערכות מדויקות יחסית של נפחי נגר ואבודי תמסורת מדרונים (התקציר לקוח מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)44-69
Number of pages26
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume57-58
StatePublished - 2003

IHP Publications

 • ihp
 • Arava, Southern (Israel)
 • Arid regions
 • Drainage
 • Eilat (Israel)
 • Geology
 • Geomorphology
 • Hydrology
 • Imaging systems
 • Rain and rainfall
 • Rocks
 • Runoff
 • Soil erosion
 • Soils
 • Weather

Cite this