השלטון העצמי היהודי במשנת בעלי התוספות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאה ה-13, במיוחד החל בזמנו של רבי מאיר בן ברוך (מהר"מ) מרוטנבורג, ניכרת מגמה של חידוד המושגים המשפטיים הנוגעים למאפיינים הציבוריים של התאגדות הציבור בקהילה היהודית. בספרות ההלכה האשכנזית רווחת הדעה שעל חקיקה ציבורית שמטרתה קידום תועלת הציבור חלים עקרונות במשפט הציבורי, ושהיא משוחררת מכל המגבלות החלות במשפט העברי על יצירת התחייבות במשפט הפרטי. לעומת זאת על חקיקה שאינה מקדמת את טובת הציבור חלים עקרונות המשפט הפרטי. מהר"ם מרוטנבורג כתב שבקהילות אשכנז בזמנו נהגו שהסכם בין יחידים שנעשה בפני ראשי הקהל משוחרר ממגבלות המשפט הפרטי, והסביר שביחס להסכם זה חלים עקרונות המשפט הציבורי. המאמר יעמוד על העקרונות ה'מעין קורפורטיביים', בכמה תחומים חשובים בהלכות ציבור, כפי שהם באים לידי ביטוי בכתבי חכמי ההלכה במקומם וזמנם של בעלי התוספות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationקהל ישראל: השלטון העצמי היהודי לדורותיו, כרך ב: ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (קובץ בעריכת אברהם גרוסמן ויוסף קפלן)
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר
Pages85-100
Number of pages16
ISBN (Print)9652271926
StatePublished - 2004

IHP Publications

  • ihp
  • Jewish law
  • Rabbinical literature
  • Tosafists

Cite this