השכלה נגישה: עקרונות פעולה לשימוש הוגן ביצירות לצרכי הוראה ומחקר בתחום שמורים דיגיטליים ומקראות דיגיטליות ‏(Code of Best Practices)

ניבה אלקין-קורן, אורית פישמן-אפורי, עמירה דותן, דלית קן-דרור פלדמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

"שימוש הוגן" הוא עיקרון משפטי שמאזן בין ההגנה על זכות היוצרים לבין זכות המשתמשים. השימוש ביצירות מוגנות במסגרת פעילות אקדמית, שעיקרה הוראה ומחקר, הוא בעל חשיבות עליונה להעמדת דור המשך משכיל. סעיף 19 לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 (להלן: "החוק") מספק מסגרת בלבד לבחינת הנסיבות בהן שימוש יחשב הוגן, ואין הוא קובע אותן בצורה ברורה. זכויות המשתמשים המעוגנות בסעיף זה אינן מהוות רשימה סגורה. קיים הכרח להעניק פרשנות גמישה לעקרון השימוש ההוגן באופן אשר משקף את הצרכים המיוחדים של האקדמיה בישראל. מטרת פורום השכלה נגישה, שהוקם על ידי נציגים של המוסדות להשכלה גבוהה בארץ והורכב מהם, הייתה לנסות ולהגדיר את העמדה המקובלת בקרב מוסדות אלה, באשר להגינות השימוש ביצירות באקדמיה. הפרקטיקה של עקרונות פעולה ראויים בתחום השימוש ההוגן באקדמיה קיימת אף בארה"ב. העקרונות נועדו לסייע למוסדות האקדמיים להגיע להכרעה במקרים קונקרטיים: האם שימוש כלשהו הינו הוגן ועל כן מותר על פי החוק. העקרונות שעוצבו עד כה במסגרת פורום המוסדות הישראליים עסקו בתחום של שמורים דיגיטליים ומקראות דיגיטליות. עקרונות אלה אינם שוללים מצבים נוספים שאף בהם השימוש הוגן ועל כן מותר. עקרונות הפעולה שהוגדרו אינם באים לקבוע "תקרה" מקסימלית או "רצפה" מינימלית של ההיתר לשימוש חופשי ביצירות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהכנס הארצי השנתי השמיני 2010 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Pages5-8
Number of pages4
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Copyright
  • Copyright -- Israel
  • Education, Higher
  • Information technology

Cite this