השירותים הפיננסיים בתל אביב-יפו: דפוסים ותהליכים מרחביים

Translated title of the contribution: The Financial Services in Tel Aviv: Spatial Patterns and Processes

Research output: Book/ReportReport

Abstract

במסגרת המחקרים הנערכים במכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות על מטרופולין תל אביב, נבדקו הדפוסים והתהליכים המרחביים של השירותים הפיננסיים בעיר תל אביב-יפו. המחקר מצביע על התרכזותם של השירותים הפיננסיים במוקדים ברורים במרחב העיר המרכזית של המטרופולין ועל הגורמים העומדים ביסודה של התרכזות זו. היצמדות לבורסה לניירות ערך ולהנהלת הבנקים המסחריים היא אחד הגורמים העיקריים להתרכזות. השמרנות המרחבים הרווחת בענף השירותים הפיננסיים מביאה להמשך התגבשותו של המרכז הפיננסי בגלעין העיר תל אביב-יפו. יחד עם זאת, ניתן להבחין בעלייתו של מוקד משני במערבה של רמת גן, ליד בורסת היהלומים, אולם מוקד זה אינו מהווה חלופה בולטת למרכז הפיננסי בגלעין תל אביב-יפו בו עשויות להמשיך ולהתרכז החברות הישראליות הגדולות בענף השירותים הפיננסיים.
Translated title of the contributionThe Financial Services in Tel Aviv: Spatial Patterns and Processes
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון פלורסהימר למחקרי מדיניות
Number of pages51
StatePublished - 1997

Cite this