השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תלמידים ערבים בישראל: מחקר אפידמיולוגי

פיסל עזאיזה, רחל בר-המבורגר, מיקה מורן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר אפדימיולוגי זה, הראשון מסוגו, בדק את שיעורי השימוש בחומרים פסיכואקטיביים חוקיים ובלתי חוקיים בקרב מתבגרים ערבים בישראל הלומדים במסגרות החינוך הפורמלי. כמו כן נבדק הקשר בין שיעורי השימוש לבין רקע חברתי-דמוגרפי, מאפיינים בין-אישיים, מאפיינים קוגניטיביים ומאפייני אישיות. אוכלוסיית המחקר, כ-2,600 תלמידים ערבים (כיתות ז-יב), נדגמה בשיטת האשכולות ממגוון בתי ספר באזור הגליל, המשולש והנגב. מן המחקר עולה כי קיימים קשרים בין המאפיינים שנבדקו לבין השימוש בחומרים פסיכואקטיביים. נמצא כי באופן מובהק שיעור השימוש בקרב בנים גבוה מאשר בקרב בנות, ושיעורי השימוש בכל קבוצות החומרים נמצאו נמוכים יותר ככל שהמשפחה נתפסת על ידי המתבגר כמלוכדת. כמו כן נמצא מתאם חיובי מובהק בין עמדה חיובית כלפי שימוש לבין שיעורי השימוש. נצפתה התאמה בין הממצאים לבין הספרות הקיימת, מלבד הממצאים הקשורים במידת הדתיות ובגיל המשתמשים, המראים צורך במחקר עתידי. נתונים אפדימיולוגים אלו מחזקים את הצורך בפיתוח תוכניות התערבות בקהילה ובהמשך מעקב מחקרי לשם הערכת כיווני השימוש לאורך זמן ולהערכת יעילותה של מדיניות ההתערבות הננקטת (מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)377-401
Number of pages25
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume27
Issue number3
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Drug abuse
  • Substance abuse
  • Youth, Palestinian Arab -- Israel

Cite this