השופט אליקים רובינשטיין: מהדר בכל דיניו אחר הפשרה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר בוחן את מקומה של הפשרה בגישתו השיפוטית של השופט רובינשטיין בייחוד בתקופת כהונתו בבית המשפט העליון (2017-2003) כפי שבאה לידי ביטוי בפסקי הדין שלו, ספרים ומאמרים שכתב, וכן נאומים שנשא. המאמר מראה כי החתירה של השופט רובינשטיין להביא צדדים ניצים לכדי פשרה משקפת ומאירה שני מרכיבי יסוד בתפיסתו: ראשית, החשיבות שבתפקידו של בית המשפט כמיישב סכסוכים קונקרטיין של בעלי דין ספציפיים, גישה של "צדק מקומי". זאת, לצד הגישה המדגישה את התפקיד החברתי הכולל של בית המשפט כמפתח המשפט דרך חקיקה שיפוטית. שנית, הדגש שנתן השופט רובינשטיין לחת‏י‏רה לפשרה נשען במקרים רבים על מקורות מן המשפט העברי ושיקף את ראייתו לפיה יש חשיבות להרחבת השימוש במקורות אלה במערכת המשפט הישראלית. זאת, בשונה אולי מנימוקי היעילות שהופיעו תדיר בבתי המשפט ובכתיבה אקדמית, כהצדקה לחיפוש אחר פשרות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אליקים רובינשטיין (קובץ בעריכת אהרן ברק, מרים מרקוביץ-ביטון, איילה פרוקצ'יה ורינת סופר)
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pagesכרך א', 453-468
ISBN (Print)9789654422123
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Conciliation (Civil procedure)
  • Dispute resolution (Law)
  • Jewish law

Cite this