הרחבת היישומיות של חדשנות חינוכית באמצעות שותפות בין חוקרים לאנשי מקצוע

עדי קידרון, יעל קלי, איריס וולף

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מתאר מחקר להטמעת מודל חינוכי לקידום למידה בינתחומית (Boundary Breaking for Interdisciplinary Learning – BBIL) בשלוש חטיבות ביניים. מטרת המחקר הייתה להרחיב את ישימות המודל, אשר פותח ונחקר בתנאי "נישה" בחינוך הגבוה, וללמוד עליו מתוך הטמעתו בהקשר שונה. לצורך כך נוצרה שותפות בין חוקרים ממרכז המחקר LINKS לאנשי מקצוע מארגון "קדימה מדע ‏World ORT‏", מנהלים ומורים מחטיבות הביניים, ומפקחי משרד החינוך. שותפות זו אפשרה הקמת שלושה צוותי-מורים אשר עיצבו בשיתוף יחידות הוראה בינתחומיות מוגברות טכנולוגיה, המבוססות על אימוץ מודל ה-BBIL והתאמתו למציאות הבית-ספרית. המאמר מציג את הידע העקרוני המעשי (Bereiter, 2014) שנלמד מתוך השוואה בין עיצובי המורים לעיצוב הממקורי, והתחקות אחר הדילמות והשיקולים להחלטות העיצוביות שנלקחו בכל אחד משלושת הצוותים. השוואה זו הובילה להסתכלות רחבה יותר על הדרכים לקידום למידה בינתחומית, העשירה את עקרונות העיצוב של מודל ה-BBIL, ואף העלתה זוויות הסתכלות חדשות, שלא נלקחו בחשבון במהלך פיתוח המודל והטמעתו בחינוך הגבוה. בכך התאפשרה גם הבנה מעמיקה יותר של תהליכי חשיבה והבנה בינתחומית. מחקר זה מדגים את חשיבותה ויעילותה של שותפות בין חוקרים לבין אנשי מקצוע כמענה לצורך בידע אודות התאמת חדשנות חינוכית להקשרים נוספים על ההקשר המחקרי בו פותחה, כמו גם ידע אודות התמיכה במורים המאמצים ומתאימים חדשנות זו לעולמם הם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages12 (2017), 200ע-193ע
Number of pages182
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Cooperativeness
  • Interdisciplinary approach in education
  • Learning
  • Technological innovations

Cite this