הרגולציה השקטה: הסדרי אכיפה בלתי פורמליים של רשות ניירות ערך ומקרה אייפקס-פסגות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר בוחן את מערכות היחסים ההסכמיות שנוצרו בין רגולטורים פיננסיים ובין תאגידים פיננסיים בישראל בשנים האחרונות. הטענה המרכזית במאמר היא שהחוזים הרגולטוריים הפיננסיים אינם יעילים, ונגועים במטרות זרות ובשיקולים זרים של הרשות המנהלית, שנובעים מהטיות בהפעלת שיקול הדעת הרגולטורי. במוקד המאמר פרשת אייפקס־פסגות, בה הסכימה רשות ניירות ערך לוותר על אכיפה מנהלית ופלילית נגד בית ההשקעות הגדול בישראל, בתמורה להסכמת התאגיד להדיח מנכ"ל מכהן ולשלם לאוצר המדינה סכום חסר תקדים בנוף הרגולציה המקומי, בגובה של 150 מיליון ש"ח מאחר שההסכם, והסכמים אחרים הנהוגים בשוק ההון הישראלי, לוקים במישור הסמכות המנהלית ובמישור ההליך המנהלי ששימשו ביצירתם, המאמר בוחן את שיקול הדעת המנהלי ומעורר ספקות לגבי השגת האינטרס הציבורי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (קובץ בעריכת ישי בלנק, דוד לוי-פאור, רועי קרייטנר)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherאוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
Pages169-211
Number of pages43
ISBN (Print)9789659165841
StatePublished - 2016
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Delegated legislation
  • Law enforcement

Cite this