הקשר שבין גורמי לחץ פסיכולוגיים במקום העבודה לבין התנהגות עובדים בנסיעות יוממות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מיעוט המחקרים אשר התייחסו באופן מדויק לתאונות דרכים ולהתנהגות עובדים במהלך נסיעת היוממות, מפתיע לאור הנתונים המצביעים על היקפן המטריד של תאונות מסוג זה בארץ ובעולם כולו. בעוד שהמשתנים העיקריים אשר נחקרו במחקרים קודמים כמסבירים פוטנציאליים לתאונות אלו הנם משתנים דמוגרפיים וכן משתני לחץ הקשורים למקום העבודה, מעט מאוד ידוע על השפעתו של הלחץ הקשור למקום העבודה, זולת הלחץ הפיזי שנחקר עד כה (שעות עבודה ארוכות, עייפות וכו'). המחקר הנוכחי מרחיב את הידע הקיים בספרות, בכך שהוא בוחן את הקשר שבין גורמי לחץ פסיכולוגיים, הקשורים למקום העבודה, לבין התנהגות עובדים בנסיעות יוממות. בנוסף, מחברי המאמר פיתחו ותיקפו שאלון להערכת נורמות יוממות, אשר באמצעותו נבחנה ההשפעה המתווכת של נורמות מתירניות בקשר שבין לחץ והתנהגויות בנסיעת היוממות. תוצאות שאלונים מ- 216 עובדים המועסקים במפעל ייצור גדול בתחום האלטרוניקה אשר נאספו בשתי נקודות זמן, מעלות כי מנהל מתעמר וקונפליקט עבודה-בית קשורים באופן חיובי להתנהגות לא בטוחה במהלך נסיעת היוממות ושנורמות התנהגות במהלך נסיעת היוממות מתווכות בקשר זה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)32-43
Number of pages12
Journalהרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש
Volume2
Issue number1
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Commuting
  • Employment
  • Industrial relations
  • Job stress
  • Psychological abuse
  • Traffic accidents
  • Work and family

Cite this