הקשר בין טיפוסיות צירקדית לאיכות שינה ואיכות חיים בקרב בוגרים עם אוטיזם

יעל לביא-פיטרו, עינת גל, מריה קורמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הפרעה על הספקטרום האוטיסטי (Autism Spectrum Disorder - ASD) היא הפרעה התפתחותית הטרוגנית בעלת מאפיינים יחודיים הבאים לידי ביטוי בתחומים החברתי והתקשורתי ובעלי תחלואה נלווית מגוונת, לרבות הפרעות שינה, המופיעות בקרב 50% עד 80% מן האנשים. גורם הקשור להופעת הפרעות שינה הוא היעדר סנכרון בין השעון החיצוני לבין הטיפוסיות הצירקדנית ("כרונוטיפ") של האדם, המוגדר כהעדפות תזמון השינה והערות לאורך היממה. מחקרים מעידים כי הפרעות שינה משפיעות על תהליכים פיזיולוגיים וקוגנטיביים. לפיכך, איכות שינה ירודה תשפיע על איכות חייו של האדם. מטרות מחקר זה היו לחקור את הטיפוסיות הצירקדית, איכות השינה ופרופיל השינה של אנשים עם ASD, ואת הקשר שלהם לאיכות החיים. שיטה: במחקר השתתפו 60 נבדקים בגילאי 18-35. קבוצת המחקר כללה 30 נבדקים עם ASD בתפקוד גבוה וקבוצת הביקורת כללה 30 נבדקים שהותאמו לקבוצת המחקר במדדי מגדר וגיל. הנבדקים ענו על שאלוני טיפוסיות צירקדית, איכות שינה ואיכות חיים. כמו כן, המשתתפים בקבוצת ה-ASD ניהלו במשך שבוע יומן שינה שבו ענו על שאלות שנשלחו לטלפונים שלהם מדי יום ועסקו בזמני הירדמות, התעוררות ואיכות שנתם. תוצאות: הקבוצות הראו התפלגות דומה של טיפוסיות צירקדית, איכות שינה ואיכות חיים. עם זאת, בקבוצת המחקר נמצא קשר שלילי מובהק בין הטיפוסיות הצירקדית לאיכות השנה, ובאופן ספציפי, אנשים עם ASD שהם "טיפוסי ערב" מועדים יותר לאיכות שינה ירודה. זאת ועוד, נמצא קשר בעל מובהקות גבולית בין איכות השינה לבין איכות החיים בקרב אנשים עם ASD. מחקר זה הוא מחקר השינה הראשון עם בקרה על הטיפוסיות הצירקדית בקרב אנשים עם ASD. תוצאותיו מעידות על חשיבות ההתייחסות הקלינית לנושא השינה באוכלוסייה זו ומורות על הצורך בהמשך מחקר על תפקיד "טיפוסיות הערב" כמדד מתווך בין איכות שינה לאיכות חיים. (מתוך המאמר)
Original languageEnglish
Pages (from-to)H77-H99
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume29
Issue number2
StatePublished - 2020

Bibliographical note

Refereed/Peer-reviewed

IHP Publications

  • ihp
  • Autism
  • Biological rhythms
  • Circadian rhythms
  • Occupational therapy
  • Quality of life
  • Sleep
  • Sleep disorders
  • Sleep-wake cycle

Cite this