הקמת הג"א חיפה ופעילותו בזמן ההפצצות האוויריות על העיר במלחמת העולם השנייה (1942-1940)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ארגון הג“א נוסד בשנת 1939, על רקע החשש מפני תוצאות השתלבותו של המטוס בשדה הקרב, אשר הפך את העורף לחזית החדשה, והציב את האזרח ערב מלחמת העולם השנייה, בעל כורחו, בחזית. המודל הבריטי שביקש לספק מענה לאיום זה (Precaution Raid Air) התבסס על גיוס אזרחים לתפקידי חירום שונים בעורף בזמן ההפצצות, בתשלום חלקי או בהתנדבות, לצד מכבי אש וצוותים רפואיים. גם היישוב היהודי בפלשתינה נאלץ להתמודד עם איום דומה, ובעיקר בחיפה, שהיוותה מרכז אסטרטגי חשוב ובו תשתיות חיוניות לניהול המלחמה. סירובו של הממשל המנדטורי להשקיע משאבים וכוח אדם בהגנת העיר הצריך את היישוב בחיפה להיערך למתן מענה משלו. על הקמת הארגון ניצח מרדכי נמצא־בי, שהיה בעל ניסיון והכשרה לא מבוטלים בהקמת ארגוני ביטחון, ומונה ליועץ הסוכנות היהודית בנושאזה. תוצאתם של תהליכים אלה הייתה הארגון המוכר כיום בשם הג“א. המאמר עוקב אחר תהליכי הקמת הג“א בחיפה, שנעו בתוך מערך מורכב של אינטרסים, סותרים בחלקם, בין יהודים לבריטים, ובין מוסדותיו הלאומיים של היישוב לבין מוסדותיו המקומיים. גם לאחר שהחלו ההפצצות על חיפה נמשכו תהליכי עיצובו של הארגון, לרבות הטמעת הלקחים שהופקו בעת ההפצצות בנהלי עבודתו, ומיסודו בחקיקה בדרך שתגן על האוטונומיה הארגונית שלו. (מתוך המאמר) The Haga organization was founded in 1939 because of concerns about the effect of aircraft integration into the battlefield, transforming the home front into the new front line and placing civilians, against their will, on the front line of World War II. The British model that sought to address this threat, the Air Raid Precaution (ARP), was based on the recruitment of civilians for various emergency roles during bombings, some paid, others as volunteers, alongside firefighting and medical teams. The Jewish settlement in Palestine faced a similar threat, especially in Haifa, which served as a vital strategic center with crucial infrastructures for conducting the war. The refusal of the Mandatory government to allocate resources and personnel for the defense of the city forced the Jewish community in Haifa to provide its own response. The establishment of the organization was led by Mordechai Nimtza-Bi, who had considerable experience and expertise in establishing security organizations and was appointed as advisor to the Jewish Agency on this matter. The outcome was the organization now known as Haga. The article follows the establishment of Haga in Haifa, which occurred within a complex system of conflicting interests between Jews and British officials,as well as between the national and local institutions of the Jewish settlement. Even after the air attacks on Haifa began, the organization continued to be shaped, including the integration of the lessons learned during bombings into a set of working procedures and cementing its establishment in legislation to protect its organizational autonomy
Original languageHebrew
Pages (from-to)13-47
Journalמשטרה והיסטוריה
Volume5
StatePublished - 2023

Cite this