הצליל הפוליטי: על מוזיקה אמנותית עכשווית

עודד אסף, ענבל גוטר, רון וידברג, אורי הולנדר (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"הספר הצליל הפוליטי מבקש לתרום תרומה צנועה אך ייחודית למדף הספרים העברי שאינו משופע בספרים ובמאמרים שכתובים עברית ועוסקים במוזיקה האמנותית שנכתבה לאחר 1950 (ועדיין מכונה "חדשה"). מאמרי האסופה הנוכחית - ראשונה מסוגה הרואה אור בישראל - מבקשים להשיב על שתי שאלות עיקריות: מהי מוזיקה במאה ה-21 ומהו תפקידה החברתי-פוליטי במאה זו. כל כותב השיב לשאלה זו בדרכו ובסגנונו האישי. כל אחד מהמאמרים - מאת ענבל גוטר, עודד אסף, יובל שקד ורון וידברג - מייצג את אחד מתחומי מומחיותו המובהקים של כותבו. הספר אינו מתיימר למפות את כל סגנונות המוזיקה האמנותית החדשה, אלא להצביע על שִמעם וצליליהם של מלחינים בולטים שהגיעו לעתים רחוקות מדי לאוזנינו. תכליתו, במובן מסוים, אף להצביע על "חזית החיפוש" אחר דרכי הבעה חדשות בתקופה האמורה, ולהדגיש שחיפוש זה - על מתחיו, הצלחותיו, כישלונותיו וסתירותיו הפנימיות - נמשך גם בימינו, שבהם גם שִמעם וצליליהם של מלחינים בולטים שאינם "חדשים" או "חדישים" עושים את דרכם אל פינות ההנצחה וההשכחה." - כריכה אחורית.
Original languageHebrew
Publisherרסלינג
StatePublished - 2016
Externally publishedYes

Publication series

Nameהסדרה לאמניות
Publisherרסלינג

Bibliographical note

מעבר לשער: מרכז הספר והספריות בישראל המפעל לספרות מוסיקה.

Cite this