הציונות כרעיון אשכולי: עמדתו הפרגמטית של מרדכי מ' קפלן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה מנתח נדב שיפמן ברמן את תפיסת עולמו הציונית של מרדכי קפלן כתפיסה פרגמטיסטית ופלורליסטית, וטוען שבעוד רבות מהעמדות הציוניות המוכרות מגדירות את הציונות באופן חד-ערכי ומוניסטי, תוך דבקות ברעיון אחד (דת, ארץ, עם, לשון), קפלן היה פרגמטיסט פילוסופי שהעמיד את הציונות על כמה אדנים. "אשכוליות" זו, טוען המחבר, עומדת בבסיס רעיון "היהדות כציביליזציה" של קפלן. לבסוף נטען כי יש מה ללמוד מתפיסתו הציונית של קפלן גם בזמננו, לאור אופייה הפרגמטי, המאפשר כניסה לשיג ושיח עם אידיאולוגיות שכנות מבלי להיגרר לחשיבה "מחנאית" ולפיכך להצליח ללמוד עם מהן לגבי המחשבה הציונית וקידומה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationציון והתפוצות
Subtitle of host publicationעבר הווה ועתיד
Editorsיוסף טרנר, ארי אקרמן
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
ISBN (Print)9789657815298
StatePublished - 2023

Publication series

Nameפנים - פרשנות ותרבות
Publisherכרמל

IHP Publications

  • ihp
  • Identity (Philosophical concept)
  • Jewish philosophy, Modern
  • Zionism
  • Zionism and Judaism

Danacode Identifier

  • DanaCode
  • 024900511398

Cite this