הפרטת המדינה או עיצובה מחדש? המקרה של תוכנית ויסקונסין בישראל

Avishai Benish

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תהליכי הרפורמה במדינת הרווחה מערבים מגוון שחקנים, ומייצרים יחסים מורכבים בין עוצמה בירוקרטית לארגונים פרטיים. מאמר זה מבקש לטעון כי גישת ההפרטה (privatization) אינה מציעה פרספקטיבה מספקת להבנת הפוטנציאל הפוליטי של תהליכים אלה, ומציע כחלופה את גישת המשילות (governance). גישת המשילות מציעה פרספקטיבה סוציולוגית לניתוח מדיניות חברתית כתהליך רווי במתח ומאבק בין שחקנים עם זהות ואינטרסים שונים. גישה זו אינה מניחה מראש נסיגה וצמצום במעורבות המדינה, ומגלה עניין תיאורטי ומתודולוגי באסטרטגיות מדינתיות חדשות. באמצעות ניתוח המטרות ודרכי הפעולה של שחקנים מאפשרת גישת המשילות להתגבר על הדיכוטומיה מדינתי (ציבורי) מול פרטי, ולזהות את התהליכים העשויים להוביל לארגון מחדש של עוצמת המדינה באמצעות סוכנים פרטיים. המאמר משתמש במקרה של עיצוב ויישום תוכנית ויסקונסין בישראל, כדי להדגים את יתרונותיה של שיטה זו. ניתוח מקרה זה מדגים כיצד השימוש במרכזי תעסוקה פרטיים להפעלת התוכנית איפשר לשחקן מדינתי דומיננטי, אגף התקציבים במשרד האוצר, להרחיב את עוצמתו ולקדם פרוייקט ניאו-ליברלי, למרות התנגדותם של שחקנים מדינתיים אחרים.(מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)51-79
Number of pages29
Journalביטחון סוציאלי
Volume90
StatePublished - 2012
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Economic policy
  • Privatization
  • Social policy
  • Welfare state
  • הפרטה
  • מדיניות חברתית
  • מדיניות כלכלית
  • מדינת רווחה
  • תוכנית ויסקונסין

Cite this