הפרטיות כמנגנון חברתי לשמירה על חוסר עקיבות בין זהויות

סמדר בן אשר, רן וולף

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעוד בעבר נבחנה סוגיית הפרטיות בעיקר מן ההיבטים המשפטי והפילוסופי, המחקר הנוכחי ניסה לבחון את המנגנונים החברתיים שמגדירים את גבולות הפרטיות באמצעות תיאוריית הייצוגים החברתיים. ייצוגים חברתיים מתייחסים בו-זמנית לפעולת הפרט ולפעולת הקבוצה, ומכאן שהשתייכות בו-זמנית לכמה קבוצות חברתיות משמעותה קיומם המשותף של ייצוגים חברתיים נבדלים, שלעתים גם סותרים אלה את אלה. כל זמן שהייצוגים אינם מעומתים באי-ההלימה ובחוסר העקיבות שלהם - לא פעם הודות לפרטיות - הם יכולים להתקיים בו-זמנית. הסוגיה מתעוררת במצבי קונפליקט שבהם על הפרט לבחור דרך פעולה מתוך אפשרויות אחדות שאינן מתיישבות זו עם זו. הטענה העומדת בבסיס המאמר היא כי הפרטיות משמשת כמנגנון חברתי המיועד לאפשר לפרט לנוע בין זהויות שונות שאין ביניהן עקיבות. נדגים באמצעות שלושה מקרי בוחן את האופן שבו פועלת החברה באמצעות סוכניה, באמצעות בנייה מתמדת של גבולות הפרטיות והריסתם. מקרי בוחן אלה מאירים מערכת מורכבת, אשר פועלת בדיאלקטיקה של זיקות הדדיות המפעילות לחץ דו-כיווני: מצד הפרט על עבר החברה ומצד החברה כלפי הפרט. החידוש המוצג במאמר הוא בראיית הפרטיות כמנגנון המיועד לשמירה על חוסר עקיבות בין זהויות; זאת כאשר במרכז עומד אינטרס משותף של הקבוצה והיחיד לאפשר את קיומן הבו-זמני של הזהויות השונות של הפרט שיש ביניהן ייצוגים חברתיים שאינם מתיישבים זה עם זה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)27-42
Number of pages16
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volumeכ"ב
Issue number40
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Group identity
  • Identity (Psychology)
  • Information technology
  • Privacy

Cite this