הפרדוקס המובנה של החינוך לאזרחות בישראל

עמי פדהצור, אריה פרליגר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בחלקו הראשון מתאר המאמר מפרספקטיבה תרבותית-פוליטיות את הקשיים הרבים הכרוכים בהוראת מקצוע האזרחות בגישתו המערבית-ליברלית במדינת ישראל. חלקו השני מוקדש לניתוח הדילמות של קובעי מדיניות ואנשי חינוך בנסותם לבצע רפורמה מהותית באופן הוראתו של המקצוע. דילמות אלו מוצגות במאמר כבעיות של קביעת מדיניות וביצוע מדיניות. הקושי הרב לבצע רפורמה בתחום מודגם באמצעות שלושה חקרי מקרה: של היחידה לדמוקרטיה ודו-קיום במשרד החינוך, של דוח ועדת קרמניצר ושל הרפורמה בתכניות הלימודים באזרחות שיושמה לקראת שנת הלימודים תשס"א
Original languageHebrew
Pages (from-to)64-83
Number of pages20
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume43
Issue number1
StatePublished - 2004

IHP Publications

  • ihp
  • Civics -- Study and teaching
  • Democracy -- Study and teaching
  • Peace -- Study and teaching

Cite this