הפסיפסיפור התלמודי: בין הוראת התורה לגדולה וגאולה: סיפורי רבי ורבי חייא כדוגמה לשחזור פרק בדימוי העבר התנאי בתלמוד הבבלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מבקש להציע קריאה ספרותית בכמה סיפורים על היחסים בין רבי לרבי חייא, הפזורים במקומות מספר בתלמוד הבבלי. בדעת המחבר להראות שבין הסיפורים יש זיקות הדוקות המאפשרות ומצדיקות את קריאתם כמכלול אחד, הגם שהם אינם מופיעים ברצף אחד לפנינו. הזיקות בין הסיפורים ניכרות מתוך מוטיבים ולשונות משותפים והופעתן של תבניות חוזרות, שיש לראות בהם מעין קישורים בין הסיפורים השונים, העושים אותם למעין אשכול של סיפורים. מתוך סיפורים אלו עולה תמונה קוהרנטית של חיכוכים בין רבי לרבי חייא, המייצגים עימות בין שני מודלים חברתיים-דתיים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)51-98
Number of pages48
JournalJSIJ
Volume8
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Rabbinical literature
  • Redemption
  • Talmud Bavli
  • Talmud Torah (Judaism)

Cite this