הפוך על הפוך: חמישה פרדוקסים בשותפויות אקדמיה-קהילה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

פרק זה נשען על "תאוריית הפרדוקס הארגוני" הבוחנת מחדש את ההבניה הבינרית של "שיתוף פעולה" ו"קונפליקט" כינגוד מהותני. הפרק מציע תפיסה חלופית הרואה בשותפות אקדמיה-קהילה "מרחב של פרדוקס" שמתקיימים בו, זה לצד זה, מופעים הנראים לכאורה סותרים. בפרק תודגם התפיסה התאורטית החלופית הזאת באמצעות מתודולוגיה של חקר מקרה של מקרים מתוך שותפות אקדמיה-קהילה באוניברסיטת חיפה, העוסקת במאבק בהדרה חברתית ובקידום סולידריות.
Original languageHebrew
Title of host publicationגשרים של ידע (קובץ בעריכת דפנה גולן, יונה רוזנפלד, צביקה אור)
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages45-69
Number of pages25
ISBN (Print)9789655301366
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Communities
  • Cooperativeness
  • Paradoxes
  • Quarreling
  • Universities and colleges

Cite this