הערכת רפורמה ארצית בתחום הגנת הילד שנועדה לשפר השתתפות ילדים בקבלת החלטות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רפורמה ארצית בתחום הגנת הילד בישראל תוכננה, בין היתר, כדי לחזק את השתתפות ילדים בהחלטות על תכניות ההתערבות המתקבלות בוועדות רשמיות, הנקראות ועדות תכנון, טיפול והערכה (ות"ט). כדי להעריך עד כמה הושגה מטרה זו, נערך מחקר איכותני במודל של חקר מקרה שבחן 21 משפחות שהופנו לוועדות ועקב אחר מצבן כעבור ששה חודשים. הנתונים נאספו מראיונות עם עובדים סוציאליים, מתצפיות בוועדות ומניתוח מסמכים. כדי לאפשר הבנה כלל ארגונית של אופן ההתנהלות בשדה וגורמיה, אומצה כמסגרת מושגית גישת המערכות. הממצא העיקרי של המחקר הוא שמטרת הרפורמה הושגה באופן חלקי מאוד. רק שבעה ילדים השתתפו בוועדות, והשפעתם על ההחלטה הייתה מעטה. נראה שעקב כך הם פחות שיתפו פעולה ביישומן. בנוגע לילדים שלא השתתפו בדיונים, רק לעתים נדירות העבירו העובדים הסוציאליים שלהם את נקודת מבטם לחברי הוועדה. אי הצלחתה של הרפורמה מוסברת באי התאמתה לסביבת העבודה הארגונית ולתרבות הארגונית. בניתוח הנתונים זוהו מספר גורמים מערכתיים שהשפיעו על אי ההצלחה לתת עדיפות גבוהה יותר לנקודת מבטם של ילדים: חוסר מיומנות וזמן; המסר הארגוני בנוגע לסדרי העדיפויות בפרקטיקה; אידיאולוגיה פטרנליסטית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)13-33
Number of pages21
Journalביטחון סוציאלי
Volume99
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Children --  Institutional care
  • Children's rights
  • Decision making
  • Evaluation
  • Measurement
  • Social policy
  • Social workers
  • System theory

Cite this