הערכת מסוגלות הורית בהחלטה לגבי משמורת ילדים ומקומו של הפסיכולוג הקליני: האם השתנו דברים? בעקבות אלמגור (1999)

משה אלמגור, דינה ארליך

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה דנים המחברים בקשיים המקצועיים של הפסיכולוג הקליני שנדרש להערכת מסוגלות הורית. לדעתם, קשיים אלה נובעים מעצם ההגדרה הלא ברורה של הקריטריון למסוגלות הורית, במיוחד כששני ההורים נראים כשירים. הפסיכולוג המנסה להציג לבית-המשפט פרופיל אישיותי של ההורים והילד/ים נתקל בקושי ניכר בשל נסיבות ההחלטה (גירושין, פרידה, מצוקה, מאבק בין הורים, וכו'), ובשל הקושי הטמון בשימוש במבחני הערכת אישיות קיימים באופן כללי, והיעדר תיקוף של מבחנים אלו למטרה ספציפית זו. בנוסף לכך, הם מדגישים כי הערכה מתאימה של תפקוד המערכת המשפחתית מצריך ידע בתיאוריות משפחתיות ובתיאוריות של התפתחות הילד, בעוד שדרך ההערכה המקובלת מוטה לכיוון האינדיבידואלי-דינמי. אלמגור (1999) טען כי בתנאים הקיימים השימוש במבחנים הקיימים בארץ להערכת מסוגלות הורית הוא מוגבל ביותר ואין להסתמך עליהם לצורך ביסוס ההמלצות. מטרת העבודה הנוכחית היתה לבדוק האם חל שינוי במצב מאז כתיבת המאמר ב-1999. תוצאות העבודה מלמדות כי לא נוספו מחקרים רלוונטיים אשר עשויים היו לשנות את מסקנות הנאמר במאמר המקורי. המאמר הנוכחי מציע פתרון הכולל הפיכת המשמורת המשותפת לסטנדרטית בהיעדר פתרון מוסכם אחר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationסוגיות יישומיות בפסיכולוגיה משפטית (קובץ בעריכת דוד יגיל ומשה זכי)
Publisherהמחלקה לפסיכולוגיה
Pages245-258
Number of pages14
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Custody of children
  • Forensic psychology
  • Intelligence tests
  • Joint custody of children
  • Rorschach Test

Cite this