הערך המוסף של ויקי ללמידה שיתופית בעיניהם של הלומדים

מיכאל קונג'ה, דני בן-צבי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

החל משנת הלימודים תשס"ו, אנו עוסקים בהטמעה של טכנולוגיית ויקי במסגרת קורסים לתארים מתקדמים בפקולטה לחינוך של אוניברסיטת חיפה. סביבת הלמידה משלבת למידה פנים אל פנים עם למידה מקוונת - blended learning את ההטמעה מלווה מחקר, שבוחן את הערך הפדגוגי המוסף של השימוש בויקי בתהליכי למידה שיתופית בחינוך הגבוה. ויקי נבחר לעמוד בלב המחקר בגלל הפוטנציאל הייחודי שלו לתמוך בלמידה שיתופית (קלות העריכה של תכנים, גישה לכל, שיתוף פעולה בלתי מוגבל). במסגרת מאמר זה נציג רק את הממצאים הקשורים לערך המוסף של למידה בסביבת ויקי בעיני הלומדים ואת תחושותיהם ועמדותיהם כלפי הסביבה. לשם כך, נבחנו מספר קורסים אקדמיים מתוקשבים בעלי דגשים ועיצובים הוראתיים שונים באוניברסיטת חיפה. השוני באוכלוסיה ובדגשים התוכניים והפדגוגיים מאפשרים לאפיין ולבחון טווח שימושים בויקי. תוצאות המחקר מאפשרות לאפיין תהליכי למידה שיתופיים בסביבת ויקי, ולהציע המלצות מעשיות לדרכי ההפעלה של ויקי בחינוך הגבוה. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages145-151
Number of pages7
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Education, Higher
  • Learning
  • Team learning approach in education
  • Wikis (Computer science)

Cite this