הערך החברתי המוגן באמצעות עברת המרמה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בזיהויו של הערך החברתי המוגן באמצעות עברת המרמה, תוך הידרשות לדין המצוי במשפט הישראלי ובחינתו ביחס לדין בשיטות משפט אנגלו-אמריקאיות וקונטיננטליות וכן ביחס למושכלות ראשוניים ולעקרונות היסוד של דיני העונשין. במאמר מוצגת ביקורת על עמדתה של הפסיקה הישראלית, שרואה את "חופש ההחלטה וחירות הפעולה" כערך החברתי המוגן באמצעות עברת המרמה. המאמר מבקר ודוחה אף את העמדה המבקרת את עמדת הפסיקה, שלפיה הערך החברתי המוגן באמצעות עברת המרמה הוא "חופש ההחלטה וחירות הפעולה לגבי רכוש". תחת זאת, המאמר מציע כי הערך החברתי המוגן באמצעות עברת המרמה הוא ה"רכוש". מכאן גם המסקנה כי עברת המרמה היא עברה תוצאתית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אור (קובץ)
Publisherנבו הוצאה לאור בשיתוף עם בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה
Pages529-567
Number of pages39
ISBN (Print)9789654420990
StatePublished - 2013
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Criminal law
  • Fraud
  • Liberty
  • Property
  • Values

Cite this