הערבית של יהודי פקיעין: בין ערבית יהודית לערבית מקומית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאות בשנים התגוררו בארץ ישראל יהודים ותיקים דוברי ערבית שכונו "מוסתערבים", "מוריסקוס" או "תושבי הארץ". קהילות של יהודים אלה, שקדמו לקהילות המהגרים החדשים מספרד ומצפון אפריקה, תפסו מקום נכבד מאוד במרחב היהודי המקומי של ימי הביניים ושל ראשית העת החדשה. במוצאי ימי הביניים, עם התגברות גלי ההגירה היהודית לארץ, הלכו קהילות אלה ואיבדו ממעמדן. במאמר מבקשת המחברת לעמוד על טיבה של הערבית של יהודי פקיעין כפי שנשתמרה בלשונם של דובריה האחרונים. המאמר דן בשאלת ייחודיה היהודיים ומרכיבה העברי מחד גיסא, ובטיב יחסה לערבית המקומית מאידך גיסא ומתמקד בכינוייהם של המועדים היהודיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)317-336
Number of pages20
Journalמחקרים בלשון
Volumeיז-יח
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Arabic language -- Spoken Arabic
  • Fasts and feasts -- Judaism
  • Jews -- Languages -- Hebrew influences
  • Judeo-Arabic language
  • Languages in contact
  • Pki'in (Israel)
  • Terms and phrases

Cite this