העדפות בנוגע לעבודה ופנאי בגיל 60+: [מתוך המדור: מחקר לדורות]

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

כל שנה נוספת של תעסוקה בגילאי 85-78 מפחיתה את תוחלת החיים ב-9 עד 12 חודשים. ממליצים לשקול בחיוב את העלאת גיל הפרישה עבור נשים. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לאחר גיל הפרישה הוא 34%. מהו שיעור ההשתתפות של בני 60+ בכוח העבודה? האם השתתפותם בכוח העבודה היא תוצאה של קשיים כלכליים וחוסר ברירה או שהיא תולדה של מוטיבציה לעבוד? מהן ההעדפות של אוכלוסייה זאת בכל הקשור לעבודה ולפנאי? בשאלות אלה עסק מחקר שערכו חוקרי מכון ברוקדייל ושתוצאותיו התפרסמו לאחרונה. לדברי החוקרים הבנת העדפות אלו תאפשר לקובעי מדיניות להבין ולחזות את ההשפעות של שינויי מדיניות על רווחת הפרט בגיל זקנה. מטרות המחקר היו: לבדוק את שיעור ההשתתפות של בני 60+ בכוח העבודה; לבדוק עד כמה רצונם לעבוד בגיל פרישה אכן מתממש, כלומר לבדוק עד כמה גמלאים שאינם עובדים היו מעוניינים לעבוד, ומנגד עד כמה גמלאים שעובדים היו מעוניינים להפסיק לעבוד; לבדוק מהם הגורמים העיקריים המשפיעים על הסתברות הגמלאי לעבוד. המחקר מציג גם סקירה של הספרות המקצועית שבודקת מה משפיע על העדפות הפרט בנוגע לעבודה לאחר גיל הפרישה וכיצד משפיעה עבודה לאחר גיל הפרישה על הפרט ועל המשק. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)27, 32
Number of pages1
Journalדורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת
Volume234
StatePublished - 2024

IHP Publications

  • ihp
  • Employment (Economic theory)
  • Older people
  • Older people -- Government policy
  • Retirement age

Cite this