העברות בין-דוריות וצדק בין-דורי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

צדק בין-דורי (intergenerational equity) הינו מרכיב חשוב בתיאוריות גרונטולוגיות שונות ובספרות הגרונטולוגית הכללית. מושג זה מאפשר הבניה חברתית של הזיקנה, שממנה נובעות השלכות לגבי מדיניות. הוגנות בחלוקת המשאבים בין הדורות משפיעה על הפרטת שירותים ושינוי המדיניות החברתית. עם זאת, כאשר בוחנים היבטים שונים של המושג הנדון בהקשר הישראלי, ובוחנים באיזו מידה הוא מיושם במדיניות החברתית בארץ, נחשפת תמונה מורכבת ומעניינת, שקשה למצוא בה עקיבות או אחידות ברורה. מאמר זה בוחן את התמורות במדיניות הרווחה בישראל בהקשר לסוגיות של צדק בין-דורי והעברות בין-דוריות לנוכח השינויים שחלו בתפיסת מהותה של מדינת הרווחה. למאמר שלושה חלקים: החלק הראשון מציג את הגישות התיאורטיות המרכזיות בנוגע לצדק בין-דורי, תפיסות רווחות בעולם המערבי, וממצאים אמפיריים בעולם ובישראל. החלק השני מנסה לבחון את המגמות המתפתחות כיום במדיניות הרווחה בישראל על סמך התייחסות לנתונים לגבי היקפי העוני בקבוצות גיל שונות, למעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת ולדיון בגיל הפרישה. החלק השלישי מציג ומציע המלצות לדיון נוסף, ודן ביחס בין צדק בין-דורי ובין המרקם החברתי והסולידריות החברתית בישראל (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)25-34
Number of pages10
Journalגרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volume33
Issue number1
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Intergenerational relations
  • Israel -- Social conditions
  • Older people -- Government policy
  • Parent and adult child
  • Transference (Psychology)

Cite this