הסתגלות וסגולות במוסיקה יהודית

Research output: Book/ReportBook

Bibliographical note

הרצאות שנישאו בכנס "ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה" שנערך ב-9-12 במרס 2014:
שירי פראפראזה בפולקלור המוסיקלי של דוברי יידיש / מיכאל לוקין -- החיים החדשים של השירים מגטו לודז' / גילה פלם -- המוסיקה של לואי לבנדובסקי בתפילה האשכנזית בישראל / עמליה קדם -- 'אתה אחד' - מלחן אשכנזי לשיר עברי ללחן ליטורגי / נעמי כהן צנטנר -- וריאציות האביב מאת בנו בארדי והחיפוש אחר זהות מוסיקלית יהודית ביישוב ובראשית המדינה / עירית יונגרמן -- מבראשית לצבי קרן - אמר רבי יצחק / אלונה שגיא.

Cite this