הסקר הרב-שנתי של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, אוניברסיטת חיפה

ורד פטרר-אלון, יצחק הרפז, שי צפריר, אילן משלם

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

פיקוח וניטור אחר עובדים במקומת העבודה החל לקבל תשומת לב מחקרית בשנים האחרונות. התפתחויות טכנולוגיות רבות היקף מאפשרות למעסיקים שליטה רבה על מעשיהם של עובדים בכלל, ועל פעילותם באמצעים טכנולוגיים בפרט. סקר זה עוסק בנושא שנוי במחלוקת, המהווה תוצאה ישירה של חברת המידע בת זמננו – פיקוח וניטור אחר עובדים, בעיקר באמצעים אלקטרוניים. הסוגיות האתיות של חדירה לפרטיות, הנוסף לחוקים המעגנים את הזכות לפרטיות מחד גיסא, וזכות הקניין של הארגונים המעגנת את הטענה של מניעת השימוש לרעה של עובדים בכלי עבודה אותם מספק להם הארגון מאידך גיסא, נמצאים במרכזה של סוגייה זו. הסקר ותוצאותיו יוצגו בהשוואה לסקר דומה אותו קיימה האגודה האמריקנית לניהול (American Management Association – AMA). בשנת 2005
Original languageHebrew
Pages (from-to)38-44
Number of pages7
Journalמשאבי אנוש: ירחון
Volume242
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Monitoring
  • ניטור
  • ניטור עובדים
  • פיקוח על חברות וארגונים
  • פיקוח על עבודה

Cite this