הסלמתם של עימותים בין-הוריים לכלל אלימות מנקודת מבטם של הילדים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר הנוכחי מציג מודל תיאורטי על המבנה והדינמיקה של האלימות במערכת יחסים אינטימית, מנקודת מבטם של הילדים. במסגרת המחקר, 27 ילדים, בנים ובנות, גילאי 7-12, שנדגמו מקרב אוכלוסיית הילדים הגדלים במשפחות שבהן קיימת אלימות מצד האב כלפי האם, רואיינו בראיונות מובנים למחצה. המרואיינים נבחרו תוך התבססות על דיווחי עובדים סוציאליים במסגרת מרכזים לטיפול ולמניעת אלימות ברחבי הארץ. ממצאי המחקר מלמדים שהילדים רואים את המעבר ממציאות לא אלימות לאלימה כתהליך שמסומן על ידי צמתים מובחנים, שבכל אחד מהם קיימת אפשרות להסלמת האלימות או להימלטות ממנה. לראייתם, מוטיבציה של שני ההורים להבאת הנושא השנוי במחלוקת לכלל מיצוי היא משתנה מפתח בניהול התהליך, שעשוי להוביל לאלימות או למנוע אותה. המאמר דן בהקשר שבתוכו הילדים מבינים את ההסלמה - קונפליקט נורמטיבי, שבמסגרתו כל צד מביע את חוסר שביעות רצונו מהאחר - ובתהליכים שאחראיים על עיצובה. על בסיס ממצאים אלו מוצעות המלצות לתאוריה ולפרקטיקה עבור אוכלוסיית הילדים החשופים לאלימות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)87-115
Number of pages29
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volumeכ"ד
Issue number43
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Children
  • Family violence
  • Fatherhood
  • Mothers
  • Quarreling

Cite this