המשנה בביזנטיון: מסורת הלשון של כתב יד קיימברידג’ למשנה

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מאמר סקירה קצר על ספרה של יהודית הנשקה: המשנה בביזנטיון: מסורת הלשון של כתב יד קיימברידג’ למשנה משנת ר’ יהודה הנשיא, החיבור היסודי של התורה שבעל פה, נשתמרה בידינו בשלושה כתבי יד שלמים בלבד. אחד מהם הוא כתב יד קיימברידג’ , שנכתב במאה הט״ו באחת מארצות הים האגאי. חיבור זה מוקדש לתיאור מקיף ראשון של הלשון הניבטת מעד זה. בחינת לשון כתב היד בנויה משילוב של מחקר פילולוגי עם ניתוח סוציו־לינגוויסטי. פרקי הספר עוסקים בכל ההיבטים של הלשון: כתיב, תורת ההגה, תורת הצורות, התחביר והמילון העולים בכתב היד. לאחר הצגה פילולוגית מפורטת של לשון המשנה בכתב היד, נבחנת לשון זו משני פנים: מחד גיסא יחסה למקורותיה הקדומים של לשון חכמים הארץ־ישראלית בכתבי יד מהימנים, בקטעי גניזה ובאפיגרפיה; ומאידך גיסא נבחנת השתקפותו של תהליך מסירת המשנה. פרק המוקדש לנוסח פסוקי המקרא המשולבים במשנה, בהשוואה למסורות המקרא שבשאר קהילות ישראל, משלים את בחינת רקעו של כתב היד. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Journalאקדם: ידיעון האקדמיה ללשון העברית
StatePublished - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • Hebrew language, Talmudic
  • Manuscripts, Hebrew
  • Mishnah
  • Transmission of texts
  • כתבי יד עבריים
  • מסירה של טקסטים
  • משנה
  • שפה עברית -- תקופת חז"ל

Cite this