המשורר ואלוהיו בשירת החול ובשירת הקודש העברית בספרד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מעיקרה שירת הקודש העברית אינה אלא שיח, ולעיתים דו-שיח, בין המתפלל לבין אלוהיו; וכדברי רב סעדיה גאון בהקדמתו לסידור התפילה, עניינו של שיח זה הוא אחד משלושה: שבח, בקשה והודאה. ומי הוא המתפלל? אם נבוא לברר את העניין על פי לשון התפילה, בנוסח שקבעוהו חז"ל, הרי המתפלל אינו היחיד בישראל, אלא העדה כולה, עם ישראל שכן כל שמות הגוף, שמות העצם, שמות התואר והפעלים באים תמיד בלשון רבים ולא בלשון יחיד. המשורר היהודי בספרד פיתח יחס מורכב לאל, לעומת הפייטנים שקדמו לו בארצות המזרח. אלוהיו לא היה רק האל הלאומי של עם ישראל, אלא גם האל האישי האוניברסלי בלבושו הפילוסופי הנאואפלטוני.
Original languageHebrew
Title of host publicationרבבות לאפרים (קובץ בעריכת רויטל רפאל-ויוונטה ושמואל רפאל-ויוונטה)
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages97-115
Number of pages19
ISBN (Print)9789655407648
StatePublished - 2018

IHP Publications

 • ihp
 • God in literature
 • Hebrew poetry, Medieval
 • Ibn Gabirol -- active 11th century
 • Jews -- Spain
 • Literature -- Philosophy
 • Piyyutim
 • Samuel -- ha-Nagid -- 993-1056
 • War in literature
 • אבן-גבירול, שלמה -- 1021-1058
 • אלוהים בספרות
 • יהודה בן שמואל הלוי -- 1075-1141?
 • יהודי ספרד
 • מלחמה בספרות
 • ספרות ופילוסופיה
 • פיוטים
 • שירת חול עברית של ימי הביניים
 • שירת קודש עברית של ימי הביניים
 • שמואל הנגיד

Cite this