המצאתה של קטגוריה חברתית חדשה: "מחוננים טעוני טיפוח"

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוקב אחר היווצרותה של קטגוריית זהות המכונה "מחוננים טעוני טיפוח" - שכוננה כקטגוריית ביניים בין "מחוננים" לבין "טעוני טיפוח" והופעלה בעיקר לגבי ילדים מזרחיים כתגובה ממסדית למרד ואדי סאליב. קטגוריה זו קיבלה ביטוי מעשי בפנימייה למחוננים טעוני טיפוח שהחלה לפעול בירושלים בשנות השישים. המאמר משרטט את מגוון משטרי ההצדקה שנלוו לפרויקט זה. לצד תכונות אישיות כמו אוריינטציה לאינדיבידואליות, הישגיות וכישורים קוגניטייבים מועדפים (שתוצאתם היא דה-פוליטיזציה של האתניות), ביקש המפעל החינוכי לטעת בחניכיו שורה של ערכים ושל טעמים תרבותיים שסימנו לכאורה את שלילתם כבני קבוצה אתנית. (תקציר מתוך החוברת).
Original languageHebrew
Pages (from-to)125-147
Number of pages23
Journalתיאוריה וביקורת
Volume29
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Boarding schools
  • Children with social disabilities
  • Educational equalization
  • Gifted children
  • Mizrahim
  • Stigma (Social psychology)

Cite this