המפלגות בישראל: בין מדינה וחברה

עמי פדהצור, גדעון רהט

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אשר למפלגות הפוליטיות, לא בכדי הוקדש הגיליון הראשון של כתב העת מדינה וחברה דווקא להן. יהיה זה נכון לטעון שבעוד שבעבר הוגדרה ישראל כ"מדינת מפלגות", נחלש כיום מעמדן של הללו והן נאלצות לחלוק בתפקודים שבעבר היו נחלתן הבלעדית כמעט. עם זאת, ההיסטוריה של התפתחות המפלגות אינה סיפור של שקיעה מתמשכת. כפי שמתואר בקובץ זה, כמו גם על-ידי חוקרים רבים בעולם כולו, סיפורה של המפלגה הפוליטית הוא סיפור של אבולוציה. זוהי אינה אבולוציה דרוויניסטית; המפלגות שאינן מתאימות לסביבתן המשתנה אינן נכחדות על פי רוב ומפנות מקום למפלגות מתאימות שנוצרו באופן מקרי. מדובר ב"אורגניזם" לומד, מתקן ומשנה ולא בהתרחשות מקרית. מפלגות קיימות משתנות כדי להסתגל לשינויים בסביבתן, או אפילו כדי לתקן בעיות המובנות מלכתחילה במבנה שלהן עצמן, כפי שטוענת ישי במאמרה המופיע בגיליון זה. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)5-9
Number of pages5
Journalמדינה וחברה
Volume1
Issue number1
StatePublished - 2001

IHP Publications

  • ihp
  • Political parties

Cite this