המעמד המדעי והמשפטי של זיכרונות טראומה מינית בגיל הילדות ששוחזרו לאחר תקופת שכחה (אמנזיה דיסוציאטיבית)

לימור עציוני, אלי זומר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה דן במצבן המורכב של נפגעות אלימות גופנית ומינית: מחד גיסא, הן עלולות להתקשות בדליית פרטי זיכרון מאירועי פגיעות נפרדות, מאידך גיסא, הן עשויות לזכור היטב את מהות העבירות שבוצעו בהן. המאמר מחולק לשני היבטים: מדעי ומשפטי. בחלק המדעי הכותבים מבהירים את ההבדל בין זיכרון טראומה אוטוביוגרפי מילולי, הנחוץ כל כך למתן עדות נהירה וקבילה בבית המשפט, לבין זיכרון משתמע, האופייני לנפגעות טראומה והיכול להתבטא בתגובות התנהגותיות רפלקסיביות לגירויים הקשורים בטראומה, תגובות שאינן מודעות תמיד. לקוראים מוצגים ממצאי מחקרים שנערכו בשיטות מחקר מגוונות ובהן תמיכה הן בתופעת השכחה של זיכרונות התעללות מינית בתקופת הילדות והן בדיוק של זיכרונות התעללות ששוחזרו לאחר תקופת שכחה. בחלק המשפטי הם בוחנים את מעמד הדוקטרינה המשפטית ביחס לזיכרון המודחק בראי החוק והמשפט. בתחילה הכותבים עורכים ניתוח משפטי משווה בהתייחסות לארצות הברית. בהמשך הם מציגים את תהליך הקבלה של זיכרונות טראומה מודחקים ששוחזרו במשפט הישראלי דרך בחינת התפתחות החוק והפסיקה בעשור האחרון, שבו התבססה תופעה נפשית זו כבעלת מעמד משפטי נכבד ואמין. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)11-40
Number of pages30
Journalמשפט רפואי וביו-אתיקה
Volume7
StatePublished - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Child sexual abuse
 • Evidence (Law)
 • Forensic psychology
 • Memory
 • Psychic trauma
 • Refoulement
 • Sexual abuse victims
 • דיני ראיות
 • הדחקה
 • התעללות מינית בילדים
 • זיכרון
 • טראומה נפשית
 • נפגעי תקיפה מינית
 • סינדרום הזיכרון השקרי
 • פסיכולוגיה משפטית

Cite this