המדינה נגד הלאום: הערות על הפוסט-לאומיות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הפוסט-לאומיות היא מכלול של עמדות וגישות המייצגות עמדות אידיאולוגיות ואינטרסים פוליטיים שונים, לעתים מנוגדים, המתכנסים בנקודה אחת: הלאומיות ומדינת הלאום הם מכשול בדרך הקדמה ההיסטורית של האנושות ויש להסירו. במאמר זה המחבר משרטט את קווי המתאר של הפוסט-לאומיות ודן באופן ביקורתי ופולמוסי בהיבטיה השונים. הטענה המרכזית של המאמר היא שהלאומיות בכלל ומדינת הלאום בפרט הן תנאי הכרחי לקיומה של הדמוקרטיה הליברלית שהתגבשה במאה ה-20; הדגש הוא על תנאי הכרחי. כפי שההיסטוריה של מאה זו מלמדת, לא די במדינת הלאום לשמירה על הדמוקרטיה; הזוועות שבוצעו בשמה של האומה במאה זו הן הוכחה מספקת לכך. השם הרע שיצא ללאומיות במאה ה-20 אסור שיסתיר אמת בסיסית שנשכחה כמדומה לחלוטין: מדינת הלאום היא הביטוי הפוליטי של זכות ההגדרה העצמית ושל שלטון העם, ומתוקף כך היא גם הזירה המדינית שבה עקרון ריבונות העם משקף לא רק הסדרים פורמליים משפטיים בין יחידים, אלא מתממש כשוויון המוגדר במונחים סמליים של שייכות לקהילה היסטורית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationלאום מלאום (קובץ בעריכת נפתלי רוטנברג ואליעזר שביד)
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages33-44
Number of pages12
ISBN (Print)9789650204488
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Nation-state
  • Nationalism

Cite this