המדוזה - מבנה פשוט ומנצח

TAMAR LOTAN (Editor)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

"הספר הזה נכתב בידי חוקרים ישראלים לציון עשור להקמת העמותה הישראלית למדעי הימים. הספר בא להציג תמונה מדעית-מחקרית עדכנית בנושאים הקשורים למערכות הימיות של ישראל. פרקי הספר מאירים זוויות גיאולוגיות, פיזיקליות, אוקיאנוגראפיות, אקולוגיות וביולוגיות. הספר כולל נושאים כגון: זרמים ים, מפלס מי הים, מעגלים ביוגיאוכימיים, הידרולוגיה, כימיה של המים והביוטה הטבעית ברמות השונות". -- מהמעטפת האחורית.
Original languageHebrew
Title of host publicationהוד הים
Subtitle of host publicationיציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל
Place of Publicationישראל
Publisherהעמותה הישראלית למדעי הימים
Chapter14
Pages158-166
StatePublished - 2014

Bibliographical note

כולל ביבליוגרפיות.

כולל ביבליוגרפיה.

Keywords

  • Oceanography -- Research -- Israel
  • אוקינוגרפיה -- מחקר -- ישראל
  • Marine biology -- Israel
  • ביולוגיה ימית -- ישראל
  • Marine ecology -- Israel
  • אקולוגיה ימית -- ישראל

Cite this