הלימה בין תפקידי המורה למדעים ובין אסטרטגיות הוראה בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת

יעל נסים, מירי ברק, דני בן-צבי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Abstract

מחקר זה בוחן האם קיימת הלימה בין תפיסת מורים למדעים את תפקידם לבין אסטרטגיות ההוראה בהן הם משתמשים בשלבם טכנולוגיות מידע ותקשורת (מ"ת). במחקר השתתפו מורים למדעים המלמדים בבתי ספר על יסודיים מהמגזרים הדתי והחילוני, בעלי רמות שונות של וותק והשכלה אקדמית. במחקר נעשה שימוש במתודולוגיה איכותנית-פרשנית. כלי המחקר כללו ראיונות עם מורים, תצפיות בכיתות הלימוד ושימוש במטריצת הלימה שפותחה במחקר הנוכחי. ניתוח הממצאים התמקד בארבעה היבטים המאפיינים את תפקידו של המורה בשלבו טכנולוגיות מ"ת, כפי שעלו מסקירת ספרות: מנחה, מניע, שותף וחדשן. בנוסף, נבחנו ארבע אסטרטגיות הוראה המעודדות למידה בגישה הקונסטרוקטיביסטית: המחשה, פתרון בעיות, למידת חקר ולמידה רפלקטיבית. ממצאי המחקר מצביעים על כך כי בשעורים בהם שולבו טכנולוגיות מ"ת, המורים תיפקדו בעיקר כמנחים וכמניעים של תהליכי הלמידה, תוך שימוש באסטרטגיות הוראה שכללו: המחשה, פתרון בעיות וחקר. כלומר, קיימת הלימה גבוהה בין התפקידים: מנחה ומניע לבין אסטרטגיות הוראה אלו לעומת הלימה נמוכה בין תפקידי המורה כשותף וכחדשן ובין אסטרטגית הוראה המעודדת למידה רפלקטיבית. כמו כן ממצאי המחקר, מראים כי ניתן להקביל את מטריצת ההלימה למודל הטמעה של טכנולוגיות חדשות כגון מודל ACOT. שימוש במטריצה מומלץ למורים כדי לעורר מודעות לשלב בו הם נמצאים בהטמעת טכנולוגיות מ"ת בהוראה ולסייע להם לקדם הוראה ולמידה בגישה הקונסטרוקטיביסטית. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages218-227
Number of pages10
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Education -- Data processing
  • Information technology
  • Science -- Study and teaching
  • Teachers
  • Teaching -- Methods

Cite this