הכללות-מוחשיות בפענוח התנהגות רובוט בקרב ילדי גן

שרונה טל לוי, דוד מיודוסר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר זה בוחן את הבנתם המתפתחת של ילדים צעירים לגבי התנהגויותיו המסתגלות של רובוט במהלך סדרת מפגשים בהם תכנתו התנהגויות אלה באמצעות כללים. המחקר נערך עם שישה ילדים באופן יחידני לאורך חמישה מפגשים, שכללו משימות הסבר ומשימות בנייה ברמת מורכבות עולה. לצורך המחקר, פותח ממשק רובוטי. על מנת ללכוד את תפיסותיהם המשתנות של הילדים, שימשה מסגרת מושגית המבליטה את ההבדלים בכלליות ובמופשטות שבין אפיזודה, תרחיש (script) וכלל. כמו-כן נבחנו מורכבות תיאורי הכללים חשיבתם של הילדים ומקום תמיכתו של מבוגר בתהליכי חשיבה אלה. התוצאות נידונות בהתייחס לשלבים בתהליך פענוח התנהגויות אמרג'נטיות, הכללות - מוחשיות התומכות בתהליך זה, וביחס להשלכות החינוכיות של שילוב סביבות למידה רובוטיות בחינוך הקדם-יסודי. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages78-85
Number of pages8
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Early childhood education
  • Learning
  • Physical education for children
  • Preschool children
  • Robotics
  • Thought and thinking

Cite this