היועץ המשפטי לממשלה - דברי ימי המחלוקת: שיחה עם אהרן ברק: [ראיון]

דניאל בן-אוליאל, אהרן ברק, יובל יועז

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת, והוא פקיד הממשלה המשפיע ורב העוצמה ביותר בישראל. במסגרת תפקידו היועץ מקבל, כדרך שגרה, החלטות משפטיות עקרוניות המנחות את כלל זרועות הממשל, וזאת בצד עיסוקו בייעוץ לחקיקה ותרומתו לניסוחם ולאישורם של תזכירי חוק מטעם משרדי הממשלה. היועץ מכהן גם כראש התביעה הכללית והפרקליטות האזרחית, אשר אחראיות שתיהן לניהולם של עשרות אלפי תיקים משפטיים בשנה, והוא גם המייצג את המדינה בעתירות לבג"ץ. יתר על כן, היועץ המשפטי גם מעורב בהליכי אישורם של מינויים בכירים, ולעיתים הוא מכריע מבחינה משפטית בשאלות כלכליות כבדות משקל שמשפיעות על כלל המשק. כל זאת במסגרת הפעלת סמכויותיו, המנויות ביותר ממאה וארבעים חוקים שונים. עם הגידול הברור בעוצמתו של היועץ, בעיקר בתקופתם של מאיר שמגר, אהרן ברק ויצחק זמיר (של זה האחרון על רקע פרשת "קו 300"), ועם התעצמות המחלוקות המשסעות את הציבוריות הישראלית, גברה גם המחלוקת סביב מוסד זה. השאלות העיקריות שבמחלוקת הן הגדרת תפקידו וסמכויותיו - כלומר היקף כוחו - של היועץ; ההצעה לפצל את תפקידיו וליצור פונקציה חדשה, מקבילה לו, של ראש התביעה הכללית; ושאלת גורמי הבקרה המעורבים בפעילותו. לקראת סיום כהונתו של היועץ המשפטי הנוכחי יהודה וינשטיין, בינואר 2016, ועל רקע הליכי האיתור שהחלו למינוי יועץ חדש, ניאות נשיא בית המשפט העליו (בדימוס) פרופ' אהרן ברק לקיים ריאיון מקיף בנוגע למוסד היועץ המשפטי לממשלה. ברק זכור כאחד היועצים הבולטים בעיצובו של מוסד היועץ בתקופת ממשלותיהם של רבין ובגין בין השנים 1978-1975, ופסיקתו כשופט עליון וכנשיא בית המשפט העליון תרמו תרומה מכרעת להבנת דברים יסודיים הנוגעים בסמכויותיו של היועץ המשפטי. תוצרי השיחה המרתקת, ולפרקים הנוקבת, עם ברק מובאים כאן בנוסחם המורחב. הנוסח המקוצר הובא במוסף חגיגי לרגל חג הסוכות שהתפרסם בעיתון הארץ בתאריך 30 בספטמבר 2015. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)495-517
Number of pages23
Journalמשפט וממשל
Volumeי"ח
Issue number1-2
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Executive power
  • Judicial review
  • Public prosecutors

Cite this