היהדות הרפורמית בעיני המנהיגים הפוליטיים ביישוב ובמדינת ישראל בראשיתה: [מתוך המדור: דת ותרבות]

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

קליטתה של התנועה הרפורמית בישראל הייתה מהוססת ונתקלה בקשיים רבים. חברולכך גורמים מספר: התנגדותו של הממסד האורתודוקסי בארץ ומינוף כוחו הפוליטי בידי המפלגות שייצגו אותו ברמה הארצית והמקומית לשם בלימתה של תחרות חופשית; הזהות הגרמנית ולאחר מכן האנגלו-סקסית של רבות מהקהילות הרפורמיות הראשונות שנתפשו כזרות מבחינה תרבותית; ספקות בנוגע לרלוונטיות של הזהות הרפורמית לישראל; וחולשת המחויבות של התנועה הרפורמית העולמית להקמתה של תנועה רפורמית בארץ ולביסוסה. במאמר זה אני מבקש לתאר את התקבלות התנועה הרפורמית בישראל מן ההיבט הרעיוני, כפי שנגזר ממחשבתם ומפועלם של מנהיגים מרכזיים ביישוב ובמדינת ישראל הצעירה. אני מראה כי קבוצות העילית הפוליטיות של היישוב, ובהמשך של מדינת ישראל, הסתייגו מהעמד ההרפורמית כי ראו בעצמם בניה של יהדות 'אותנטית' יותר, גם אם לא חיו לפי אורחותיה. מנגד הייתה קרבה רעיונית של ההנהגה הציונית לתנועה הרפורמית ותמיכה בניסיונות התבססותה בישראל. היה זה שילוב של היבטים אידיאולוגיים, שבלטה בהם השפעתה של תורת המוסר של הנביאים, והיבטים מעשיים שבהם בלט הניסיון לעודד עלייה ממדינות שבהן הייתה הזהות הליברלית דומיננטית. עמדותיהם של המנהיגים הפוליטיים בישראל הגדירו את השיח בין ישראל לתפוצות מראשיתו ועמדו ברקע החלטות מדיניות. עם זאת, אפשר לראות ביחס אל היהדות הרפורמית בתפוצות גם שאיפה לחידושה של הזהות הציונית החילונית, וכמיהה להשתחרר מהנסיבות הפוליטיות הקואליציוניות שהתעצבו בישראל בשני העשורים הראשונים לקיומה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהעולם היהודי - מבטים מישראל: דימויים, ייצוגים וגבולות (קובץ בעריכת אופיר עבו ; תניא ציון-וולדקס)
Place of Publicationישראל
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages70-94
Number of pages25
ISBN (Print)9789655101362
StatePublished - 2020
Externally publishedYes

IHP Publications

 • ihp
 • Ben-Gurion, David -- 1886-1973
 • Israel and the diaspora
 • Jewish diaspora
 • Jewish sects
 • Jews -- United States
 • Judaism -- History -- Modern period, 1750-
 • Orthodox Jews
 • Orthodox Judaism
 • Prophecy
 • Reform Judaism
 • Religion and state

Cite this